Về Đây Bên Chúa.

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Không Lời

VỀ ĐÂY BÊN CHÚA
Theo điệu nhạc: ĐỒNG THOẠI
Viết lời: Lâm Việt Thành

Tình Chúa luôn thắm nồng
Và sẽ không đổi dời
Ngài luôn bên con,
Chúa giữ chăn không thôi

Hồi lúc con yếu mềm
Ngài xót thương cho con
Rồi những khi lỡ lầm,
Lòng Ngài thật xót xa

Tình Ngài vẫn luôn thâm sâu,
Vẫn đứng chờ, vẫn kêu con gọi con
Ôi Ngài lặng lẽ, chịu vết thay cho con

Lòng này quyết phải ăn năn,
Nguyện tình yêu Chúa hằng tuôn đổ
Xuống cuộc đời con…..sẽ mãi luôn an vui

Điệp khúc:
Tình Chúa bao la, ôi thiết tha,
Năm tháng qua vẫn không phai nhòa
Về đây bên Chúa sẽ thứ tha mọi tội lỗi con
Một đường theo Chúa, cứ vững tin về nhà của Cha ở nơi Thiên Đàng.
Thiên Chúa là tình yêu thương. A-men!

 

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.