Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

 

Ghi chú:  Chúng tôi nhận thấy nội dung bài thánh ca có sử dụng danh từ Thiên đình là một danh từ chỉ về triều đình ở trên bầu trời, trông coi mọi việc trong vũ trụ theo quan điểm của Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian Trung Quốc. Thiên đình có tổ chức giống như Triều đình phong kiến Trung Quốc, đứng đầu là một vị vua tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, dưới là các ban văn võ, đều là các thần thánh tiên với các chức năng khác nhau. Như vậy, chúng ta không nên dùng với hàm ý chỉ về Thiên Đàng là nơi ngự của Thiên Chúa cùng với các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Chúng tôi đề nghị sửa Thiên đình = Thiên Đàng cho phù hợp với niềm tin của con dân Chúa và giáo lý của Thánh Kinh.

Tìm hiểu thêm về Thiên đình ở đây.

TÔI BIẾT ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG LAI 
Nhạc: nước ngoài 
Lời Việt: Nguyễn Xuân Sanh 

1. Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào,
Tôi chỉ sống với mỗi một ngày.
Tôi không mơ ánh mặt trời sáng ngời
Nơi trời ấy đổi thay nào hay!

Tôi không lo tương lai sẽ ra gì.
Tôi đã nghe tiếng Chúa tỏ tường.
Tôi đang đi bên Giê-xu giờ này.
Vì Ngài biết trước mỗi một đường. 

Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều,
Tôi không hề lắng lo làm sao.
Bởi tôi biết Đấng nắm tương lai mình,
Và tôi biết Ngài đang dắt chăn. 

2. Mỗi bước đi càng tươi sáng hơn nhiều,
Nghe dường như bước nơi Thiên Đàng.
Trên vai tôi bao gánh nặng vơi dần,
Mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn.

Tại nơi đó mặt trời sáng soi hoài,
không còn tiếng khóc than đêm ngày.
Muôn vinh quang bao quanh tôi không rời,
Thành tín Chúa mãi theo tôi hoài. 

Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều,
Tôi không hề lắng lo làm sao.
Bởi tôi biết Đấng nắm tương lai mình,
Và tôi biết Ngài đang dắt chăn.

3. Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào
Hoặc nghèo khổ hay luôn no lành.
Nhưng chim kia Chúa đêm ngày dắt dìu,
Tôi Ngài há quên không đỡ nâng?

Đường tôi đi dầu gặp lắm nguy nan
Qua lửa luôn hay mưa ngập tràn;
Nhưng Giê-xu có trước tôi mọi đường,
Và giấu kín mãi trong an lành.

Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều,
Tôi không hề lắng lo làm sao.
Bởi tôi biết Đấng nắm tương lai mình,
Và tôi biết Ngài đang dắt chăn.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.