Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Xin dâng Cha tạo ra muôn loài trái tim.
Chân thành ghi ơn Ngài,ơn Ngài
Không bao giờ nhạt phai,
dù tháng năm đổi thay .

Hân hoan ca ngợi Vua trên trời đã ban
Jesus cho muôn người, muôn người
Ăn năn về cùng Cha
tội lỗi xưa được tha.

ĐK:
Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa.
Những kẻ khó được giàu ơn Chúa.
Jesus yêu thương ngày đêm dìu qua sương mưa.
Chính Chúa những kẻ khốn cùng được nương náu.
Những kẻ vỡ lòng được yêu dấu.
Trong tay Jesus bình an chẳng vương lo âu. Cha ơi!

Nhạc không lời

231-On-Chua-Long-Ghi-Sau

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.