Bài Ca Nguyện Cầu

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

 

Bài Ca Nguyện Cầu

Lạy Giê-hô-va Chúa nhơn từ hay thương xót ôi,
Vọng trông nơi Cha chúng con xin thiết tha kêu cầu
Lạy Cha thương yêu thứ tha mọi ô nhơ xấu xa
Và ban cho con sống chân thành kính yêu danh Ngài

Chúa hỡi lắng nghe tiếng con kêu cầu
Hãy đến Chúa ơi, chúng con đang mong chờ
Cha ơi với cả tâm linh khát khao trông mong
Chúng con xin ca ngợi danh Chúa

Trông mong, chúng con xin chúc tôn danh Ngài

2.Ha-lê-lu-gia, hát vang ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia, hát vang ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia, hát lên ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia, hát lên ha-lê-lu-gia
Hát Ha- lê-lu-gia
Hát Ha- lê-lu-gia
Trong danh cứu Chúa Jesus chúng con tuyên xưng
Chúa cho con năng quyền đắc thắng
Tuyên xưng đức tin nơi năng quyền chữa lành

115-Bai-Ca-Nguyen-Cau

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.