Tôn Cao Danh Chúa

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

 

 

Tôn Cao Danh Chúa

1. Cha yêu dấu ôi! Chúng con xin dâng lời cao quý nhất, 
tôn vinh Cha nhân ái quản cai đời con. 
Xin tôn cao danh Chúa cho muôn người trên đất. 
Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

2. Con đâu dám quên Đức yêu thương cao vời hơn đỉnh núi. 
Ơn Jêsus lai láng ví như đại dương. 
Xin tôn cao danh Chúa cho muôn người trên đất. 
Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

3. Con xin nhớ ghi Đức Thánh Linh luôn luôn dìu con mỗi bước, 
đi trong yêu thương Chúa sống vui bình an. 
Xin tôn cao danh Chúa cho muôn người trên đất. 
Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

4. Ba Ngôi kính yêu, chúng con luôn mong được bên Chúa mãi. 
Trong ơn yêu thương lớn thỏa vui đời con. 
Xin tôn cao danh Chúa cho muôn người trên đất. 
Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

074-Ton+Cao+Danh+Chua

 

 

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.