Bài Ca Ngợi Tôn

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

 

Bài Ca Ngợi Tôn

Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi tôn Giê-hô-va.
Vì đầy ơn Ngài nên hết lòng hát ngợi tôn Ha-lê-lu-gia. (Ha-lê-lu-gia)

1.Khá hát xướng trong nhà Giê-hô-va,
chúc tán Chúa trong hành lang nhà Ngài.
Cất tiếng hát reo mừng trong hoan ca.
Đến trước Chúa ca ngợi Vua đời đời.
Đức Giê-hô-va (Ha-lê-lu-gia) chúng con yêu Ngài. (Ha-lê-lu-gia)
Đức Giê-hô-va, (Ha-lê-lu-gia) chúng con yêu Ngài. (Ha-lê-lu-gia)

2. Khá hát xướng ca ngợi danh Jêsus, chúc tán Chúa Vua quyền năng đời đời.
Cất tiếng hát reo mừng trong hoan ca.
Đến trước Chúa ca ngợi Vua đời đời.
Chúa Jêsus ôi! (Ha-lê-lu-gia) Chúng con yêu Ngài (Ha-lê-lu-gia)
Chúa Jêsus ôi! (Ha-lê-lu-gia) Chúng con yêu Ngài. (Ha-lê-lu-gia)

035-Bai+Ca+Ngoi+Khen

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.