Con Chỉ Mong Tôn Cao Danh Ngài

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

019-Con-Chi-Mong-Ton-Cao-Danh-Ngai


Lời bài hát:

Con chỉ mong tôn cao danh Ngài,
giờ con lặng yên trước trên ngôi Thánh Ngài.
Vì con luôn muốn bên Ngài, tại chính nơi Thánh này,
và quỳ đây dưới chân Chúa, lòng yêu mến Chúa.

 

ĐK: Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng
Nguyện lời tôn vinh, con khiến Cha đẹp lòng.


Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.