Karaoke Thánh Ca: Trụ Mây-Trụ Lửa

                       Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

NGUỒN: https://youtu.be/FITrG18UesI

NGUỒN:https://youtu.be/7txJ8g8oess

TRỤ MÂY -TRỤ LỬA

Nhạc và lời: Ns Mai Văn Hiền

 

Chúa ôi! con đang đi quanh trong đồng hoang
Đêm sương giăng ban ngày trời nắng thiêu da vàng.
Chúa ôi! con lang thang trên sa mạc hoang,
Ôi miên man nghe quen ngày tháng hoa rơi tàn.


Xin ban mai con theo “Trụ Mây”,
xin ban đêm con quanh “Trụ Lửa” Jé-hô-vah; Jé-hô-vah.
Xin cho con chăm xem “Trụ Mây”,
yêu thương an vui bên “Trụ Lửa” Jé-hô-vah; Jé-hô-vah.


Chúa ôi! thân con đây vong nô được tha,
Chai chân tay; manh quần chầm vá, mi hoen nhoà.
Vất vơ đơn côi phiêu lưu xa mẹ cha,
trong đêm đông len trên đường giá không căn nhà.


Xin ban mai con theo “Trụ Mây”,
xin ban đêm con quanh “Trụ Lửa” Jé-hô-vah; Jé-hô-vah.
Xin cho con chăm xem “Trụ Mây”,
yêu thương an vui bên “Trụ Lửa” Jé-hô-vah; Jé-hô-vah.


Chúa ôi! đây “ma-na” nuôi thân hình con,
khi con ăn linh hồn dần lớn không hao mòn.
Tiếng Cha, Yêu thương khoan dung trên đầu non
cho con nghe Uy Quyền Ngài lớn, yên tâm hồn.


Xin ban mai con theo “Trụ Mây”,
xin ban đêm con quanh “Trụ Lửa” Jé-hô-vah; Jé-hô-vah.
Xin cho con chăm xem “Trụ Mây”,
yêu thương an vui bên “Trụ Lửa” Jé-hô-vah; Jé-hô-vah.


Chúng con, xoay quanh đây thân trụ bằng mây,
vinh danh thay Ngôi Lời Từ Ái trong tim nầy.
Chúng con, giơ đôi tay theo điệu nhạc hay,
tâm linh đây câu ca bùng cháy luôn đêm ngày.


Xin ban mai con theo “Trụ Mây”,
xin ban đêm con quanh “Trụ Lửa” Jé-hô-vah; Jé-hô-vah.
Xin cho con chăm xem “Trụ Mây”,
yêu thương an vui bên “Trụ Lửa” Jé-hô-vah, Jé-hô-vah.


Thánh thay, Danh Jé-sus che trên đời tôi,
soi quanh tôi “thế gian mờ tối” vây con người.
Chúa tôi, luôn bên tôi không hề lìa tôi,
ban cho tôi con đường gần với “Vua Trên Trời”


Anh anh ơi Jé-sus gọi anh,
Vua muôn vua Jé-sus thật thánh Danh Jé-sus.. Danh Jé-sus.
Hôm qua đây anh gây tội nhơ!
Thương anh Jé-sus cam chịu khổ Chúa Jé-sus.. Chúa Jé-sus.


Nhắn anh, đem suy tư mê mệt ngày đêm,
đem âu lo hay dòng lệ thảm se môi mềm.
Bước nhanh trao Jé-sus tâm sự buồn tênh,
Jé-sus ban an vui hiện đến trong êm đềm.


Anh anh ơi Jé-sus gọi anh,
Vua muôn vua Jé-sus thật thánh Danh Jé-sus.. Danh Jé-sus.
Hôm qua đây anh gây tội nhơ!
Thương anh Jé-sus cam chịu khổ Chúa Jé-sus.. Chúa Jé-sus.

 

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.