Karaoke: Trọn Đời Con Dâng Lên Thiên Chúa

 

Lời Bài Hát: Trọn Đời Con Dâng Lên Thiên Chúa
Trình Bày: Nguyễn Thị Thùy Linh

1. Ngày xưa con, cuộc đời bơ cơ còn trong đớn đau,
thì Chúa đến bên con và yêu con.
Tha thứ hết bao lỗi lầm, bỏ ngôi Thiên Đàng vinh quang
Tình Jesus ôi quá bao la, tình Jesus ôi quá cao vời.
Vì yêu con mà Chúa cam chịu bao nhiêu đòn roi,
để chúng con đây được sống luôn với Ngài.
Jesus ôi, con đến ngay đây, cầu xin Cha tha thứ tội tình,
vì quá yêu con mà Ngài cam tâm chết thay con, để con được sống trong an vui.

2. Đời con đây được nhiều an vui, được nhiều phước hạnh.
Vì Chúa chở che đêm ngày bên con,
Ngài xoá tan bao đau buồn,
ủi an con và yêu con. Chúa ơi! Cuộc đời con tôn thờ Ngài.
Tình Jesus ôi quá bao la, tình Jesus ôi quá cao vời,
Nguyện xin Cha thánh hoá con ở bên con ngày đêm và giúp con đây càng trở nên giống Ngài.
Lòng con đây dâng Chúa yêu thương, trọn đời con luôn hát ca mừng.
Dù có bao nhiêu nhọc nhằn bão tố phong ba, lòng con luôn quyết theo Jesus
Rồi 1 ngày Chúa sẽ trở lại
Đem con đây về chốn Thiên Đàng
Cùng hát ca luôn ngợi tôn Thiên Chúa Ba Ngôi
Đời sống con nguyện hiến dâng trọn đơi. Lên Ngài thôi…

Bấm vào các nối mạng dưới để:

 

Comments are closed.