Trận Chiến Thuộc Linh

TRẬN CHIẾN THUỘC LINH

Nhạc và Lời: NS Mai Văn Hiền
Trình Bày: Võ Văn Lâm & Thanh Nguyễn

Dậy mà đi phá kế sa-tan,
dậy mà đi phá xích sa-tan
đang ngày đêm cố che nguồn ánh sáng.
Quì chờ xin “Thánh Ý Cha” ban,
rồi vùng lên “nối bước Thiên Ân”
soi dương trần mờ tối như lệ tràn.
Nầy nịch lưng ta đây Chân Lý,
nầy tình thương ta đây binh khí,
với sự bình an đức tin,
cứu chuộc như cơn lửa binh.

Nầy là gươm ta trong Kinh Thánh,
Lời Dịu Êm Thiêng Liêng sâu lắng,
với lòng khao khát thương người,
với lòng tin Đức Chúa Trời.
Dậy mà đi mở trói quanh ta,
dùng tình thương cứu lấy phương xa,
rao tình thương Chúa trên thập tự giá.
Tại vì sao Chúa chết cho ta,
tại vì sao Chúa sống cho ta,
Ngay bây giờ Ngài ở bên lòng người.

Dậy mà đi chiếm lấy không gian,
dậy mà ngăn bước tiến sa-tan,
đem bình an thế cho ngày chán ngán.
Lời Quyền Năng đốt cháy không gian,
lời cầu xin: “khí giới Cha ban”,
cho khung trời rực Thánh Linh ngập tràn.

Bầu trời xanh nơi anh nên Thánh,
vòm trời tươi nơi tôi nên Thánh,
xoá nhoà u tối thế gian,
sáng loà Uy Danh Thánh Linh.

Từng miền không trung nay tươi mới,
nhiều tầng không gian reo vui tới;
Chúa về thăm viếng con người,
đất trời Ơn Chúa sáng ngời.

Một Đại Danh Cứu Chúa Jê-sus,
nguyện tình thương Thánh cháy luân lưu,
tim nầy rao phước ơn được Chúa cứu.
Đoạn đời qua “nước mắt trơ vơ”,
cuộc đời nay tiếng hát nên thơ.
“Jê-sus Đời Đời Giữa Tim Đền Thờ.”

Comments are closed.