Tôi Vẫn Tìm Đến Chúa Của Tôi

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Bài hát : Tôi Vẫn Tìm Đến Chúa Của Tôi  

Nhạc Thánh Đài Loan

Lời việt: Tiến Nguyễn

Trình bày: Ny Ny NGuyễn

Cuộc đời lắm lúc thật bất an
Lòng con đây tràn niềm lo lắng
Vì những lúc đó con chẳng thấy Cha nhân từ
Con vẫn sống, đời đầy nổi trôi..

Lòng suy nghĩ về thế gian
Mọi vinh hoa dường như vô nghĩa
Và tại thập giá con tìm kiếm nơi mặt Ngài
Chỉ có Chúa, Ngài hằng ở bên

Đk: Chúa Jesus, nguyện trọn đời luôn hát xướng không thôi
Đến bên Ngài, hồn được nghỉ an
Vì đời từ nay có Jesus rồi
Chúa luôn bên cạnh
Ngài ban thêm sức, khi con đớn đau
Trái tim này, nguyện thuộc về Jesus mãi không rời
Chúa thấu hiểu từng nỗi đau
Ngài hằng bên ủi an từng ngày, Chúa yêu con nhiều
Cảm tạ Thiên Chúa, Ngài hằng ở bên.

Lòng Cứu Chúa đã yêu con
Và dòng huyết báu Ngài đã chết thay
Và tại thập giá con tìm kiếm nơi mặt Ngài
Chỉ có Chúa, Ngài hằng chăn dắt

Đk: Chúa Jesus, nguyện trọn đời luôn hát xướng không thôi
Đến bên Ngài, hồn được nghỉ an
Vì đời từ nay có Jesus rồi
Chúa luôn bên cạnh
Ngài ban thêm sức, khi con đớn đau
Trái tim này, nguyện thuộc về Jesus mãi không rời
Chúa thấu hiểu từng nỗi đau
Ngài hằng bên ủi an từng ngày, Chúa yêu con nhiều
Cảm tạ Thiên Chúa, Ngài hằng ở bên.
Nương bên Chúa dù sóng gió
Và lòng này tin Cha suốt đời
Con tin Cha luôn dẫn dắt…ĐK:…
Lòng tìm đến Cha nhân từ…wo wo wo

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.