Tôi Cám Ơn Chúa Của Tôi

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Lời bài hát : Tôi Cảm Ơn Chúa Của Tôi 

Cảm tạ Chúa Jesus
Chúa đã cứu rỗi chính tôi
Quyền năng Jesus, cho tôi đổi mới
Hallelujah Amen!
Hallelujah Amen!
Tình Ngài ôi cao vời
Đưa tôi yên bình, trong tình yêu

Đk: Suốt đời này, có Cha, luôn bên con, không rời
Dù cho cuộc đời đắng cay, nhiều đau đớn
Vững tin rằng, Chúa yêu, Ngài đi trước con rồi
Đôi mắt yêu dấu Cha luôn hằng dõi theo.
Cảm tạ Chúa Jesus
Chúa đã cứu rỗi chính tôi
Quyền năng Jesus, cho tôi đổi mới
Hallelujah Amen!
Hallelujah Amen!
Tình Ngài ôi cao vời
Đưa tôi yên bình, trong tình yêu
Lòng ghi ơn Cha rất nhiều, Chúa vì yêu Ngài đã chết thay
Dòng huyết xưa vô tội, cho người được tha
Hallelujah Amen! Hallelujah Amen!
Lòng này xin cúi nhận, Jesus Chúa Cha, Vua đời con

Đk: Suốt đời này, có Cha luôn bên con không rời
Dù cho cuộc đời đắng cay, nhiều đau đớn
Suốt đời này, có Cha luôn luôn ở cạnh bên
Đôi mắt yêu dấu Cha luôn hằng dõi theo.

Đk: Suốt đời này, có Cha luôn bên con không rời
Dù cho cuộc đời đắng cay thật nhiều đớn đau
Suốt đời này, có Cha luôn luôn ở bên cạnh
Đôi mắt yêu dấu Cha luôn hằng dõi theo…Wo wo…
Lạy Chúa yêu dấu, con yêu Ngài
Chúa yêu dấu suốt đời con mãi yêu Cha.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.