Tình Yêu Nơi Thiên Chúa Dành Cho Tôi

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi,
Cho những ai tìm kiếm Ngài
Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi,
Mãi không đổi thay
Nước mắt, sẽ nên vui mừng,
Mọi đau đớn, sẽ nên an lành
Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài (2x)

Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hi vọng,
Và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi
Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn
Và Chúa đã đến, Ngài đổi mới đời tôi
Thật tình yêu Chúa quá lớn nào tôi có biết,
Thật tình yêu Cứu Chúa quá lớn nào tôi có hay
Bởi cớ sao Jesus Ngài gánh thay tội tôi
Thật tình yêu Chúa quá lớn nào ai ví sánh
Vì tội tôi Cứu Chúa đã đến chịu bao đớn đau
Bởi cớ yêu thương tôi Ngài đến đây vì tôi.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.