Tình Yêu Của Chúa

Lời bài hát : Tình Yêu Tình Yêu Của Chúa

Giê-xu tình yêu rất thiết tha,
Giê-xu tình yêu không chóng qua,
Giê-xu tình yêu không phôi pha,
Giê-xu Ngài là tình yêu đời đời.

Điệp khúc:

Tình yêu của Chúa đã cứu rỗi con,
tình yêu cuả Chúa đã nâng đỡ con,
tình yêu của Chúa đã đến với con để con được sống.

Tình yêu của Chúa đã tha thứ con,
tình yêu của Chúa kéo con trở lại,
tình yêu của Chúa thôi thúc trong hãy sống yêu thương.

Lời 2:

Giê-xu vì con mang đắng cay,
Giê-xu vì con đã chết thay,
Giê-xu tình yêu A-ga-pê,
Giê-xu Ngài là Cha đời đời.

Comments are closed.