Tình Yêu Chúa Mãi Ở Trong Tôi

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:


Có lời


Nhạc không lời

TÌNH YÊU CHÚA MÃI Ở TRONG TÔI

Ghi chú: Trong bài hát có từ “ngợi khen“, chúng tôi đề nghị sửa thành“tôn vinh” vì:

Ngợi = đề cao; Khen = đánh giá tốt; Ngợi khen/khen ngợi = đánh giá là tốt nên đề cao.
Tôn = đề cao; Vinh = vẻ vang; Tôn vinh = tôn cao sự vẻ vang”

Thường là bậc trên ngợi khen bậc dưới chứ bậc dưới không thể ngợi khen bậc trên. Vì thế, chúng ta nên dùng “tôn vinh Chúa” thay cho “ngợi khen Chúa.”

Huỳnh Christian Timothy

Nguyện lòng không quên ơn Chúa yêu diệu kỳ,
và tâm linh tôi hân hoan cất tiếng hát.
Ở trên đỉnh của hi vọng, lòng tôi xiết bao vui mừng.
Xin dâng lòng đây mến yêu Ngài hoài.

Nguyện lòng tôi là nơi Chúa Cha ngự trị,
tôn vinh Jesus tôi cất tiếng hát.
Lòng nghe tiếng Chúa kêu về, vùng đất của sự thánh thiện.
Xin dâng lòng tôi kính tôn thờ Ngài.

Mọi ân điển Chúa đổ xuống cho đời tôi,
trào dâng, nói sao không nên lời.
Lòng vui sướng quá Chúa ôi, quyết chí bước đi với Ngài,
dâng trọn đời trong cánh tay của Ngài

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.