Thiên Chúa Yêu Tôi Vô Bờ

Thiên Chúa Yêu Tôi Vô Bờ

Viết Lời: Nguyễn Thị Thùy Linh
Theo nhạc điệu “Diễm Xưa” của Trịnh Công Sơn

Thiên Chúa yêu tôi yêu thật vô bờ
Làm sao nói hết ơn Chúa hôm nay
Nơi chốn Gô-tha Chúa đã quên mình
Để đời tôi mãi bên Chúa luôn luôn.

Thiên Chúa yêu tôi đâu gì so bằng
Dầu tôi tội lỗi nhưng Chúa vẫn yêu
Chúa đến nhân gian cứu chuộc muôn người
Người ơi! Mau đến xin Ngài thứ tha

Còn Ngại ngần chi Jesus đang chờ
Xoá hết bao nhiêu ô tội
Dù bao xót xa dù bao đớn đau
Thế nhân xin hãy về mau

Thiên Chúa yêu tôi yêu thật vô bờ
Dù cho sóng gió con quyết đi theo
Xin hãy cho con tin cậy vâng lời
Chờ Jesus đến, con về với Cha.

Comments are closed.