Karaoke Thánh Ca: Thật Phước Cho Người

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

 

NGUỒN:https://youtu.be/peETogQHyxE

NGUỒN:https://youtu.be/ApRjCBDQnsM

 

THẬT PHƯỚC CHO NGƯỜI
Nhạc và Lời: Lê Văn Bình
Đệm đàn: Võ Văn Lâm
Thu âm: Thanh Nguyễn
Lời nhạc:

Thật phước cho người!
luôn được ở trong nhà Chúa.
Ngày đêm dâng lời
chúc tụng về Đấng Chí Tôn.
Thật phước cho người!
được sức mạnh luôn trong Chúa.
Và tâm hồn người
luôn hướng về đường tới Si-on.


Thà làm người, giữ cửa nhà Chúa,
đáng quý hơn, trong trại kẻ dữ!!!
Vì một ngày, ở trong nhà Chúa,
đáng quý hơn, ngàn ngày nơi đâu?


Thật phước cho người!
luôn được ở trong nhà Chúa.
Ngày đêm dâng lời
chúc tụng về Đấng Chí Tôn.
Thật phước cho người!
được sức mạnh luôn trong Chúa.
Và tâm hồn người,
luôn hướng về đường tới Si-on.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.