Ân Điển Lạ Lùng

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Nguồn:https://youtu.be/epkjpM9q_gU

Adobe Photoshop PDF

Lời Nhạc:

Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng 
Đời tôi vốn tràn những lệ đắng 
Tôi đã hư mất bao ngày 
Lầm than trong nơi tội đầy 
Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.

Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao, u sầu 
Buồn lo đã làm vắng niềm tin 
Nhưng Chúa đã cứu tôi về 
Nghỉ yên trong tay nhiệm màu 
Thật ơn Chúa rộng lớn, vô biên. 

Thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng 
Tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống 
Ơn Chúa đưa dắt tôi vào 
Tình thương mênh mông tuyệt vời 
Bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi.

 
Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về Trời 
Làm sao nói được hết niềm vui 
Khi đứng bên các thánh đồ
Ngợi ca tôn vinh danh Ngài 
Về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

 

Comments are closed.