Người Bạn Tôi Yêu Mến

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

1.Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng.
Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng.
Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi.
Sẻ chia buồn vui, cùng những đớn đau trên đời.
Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến.
Tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến, là Jêsus yêu mến.

Ngài dùng tình thương vững bền. Cai trị lòng tôi ấm êm.
2. Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn
lối. Giữa thế gian mờ tối, ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khănnguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi.
Chúa không lìa tôi. Ngài chẳng để tôi trơ trọi.
Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến.
Tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến, là Jêsus yêu mến.
Ngài dùng tình thương vững bền. Cai trị lòng tôi ấm êm.

3. Chúa giữ tôi đêm ngày, tai ương không khiến tôi sợ hãi.
Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái.
Cúi xuống nhớ ơn Ngài, người bạn hiền không đổi thay.
Thế gian nào ai, thành tín với tôi như Ngài.
Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến.
Tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến, là Jêsus yêu mến.
Ngài dùng tình thương vững bền. Cai trị lòng tôi ấm êm.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.