Bên Tôi Là Chúa Jesus

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

1. Một người bạn đường thân mật. Một bạn đường yêu dấu.
Ở luôn bên cạnh tôi. Sẻ chia bao buồn vui.
Một người đầy lòng nhân từ, tràn đầy lòng thương xót.
Ở luôn bên cạnh tôi chính là Jêsus.
(Đ.K) Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Jêsus.
Luôn luôn bên cạnh tôi: Chúa ban niềm vui.
Bao nhiêu ô tội tôi, Chúa đă gánh thay rồi.
Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Jêsus.
2. Ngài làm ngừng trận ba đào. Ngài làm ngừng cơn bão.
Chúa đưa tay quyền năng. Giữ tôi trong bình an.
Hồi gặp hoạn nạn lo buồn, Ngài dịu dàng nâng đỡ.
Ở luôn bên cạnh tôi: chính là Jêsus.
(Đ.K) Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Jêsus.
Luôn luôn bên cạnh tôi: Chúa ban niềm vui.
Bao nhiêu ô tội tôi, Chúa đă gánh thay rồi.
Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Jêsus.
3. Trọn đời lòng nầy tôn thờ, trọn đời ngợi ca Chúa.
Hát lên câu tình thương, tiếng ca vang ngàn phương.
Rồi ngày nào về thiên đàng, đời đời còn vui hát.
Ở luôn bên cạnh tôi chính là Jêsus.
(Đ.K) Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Jêsus.
Luôn luôn bên cạnh tôi: Chúa ban niềm vui.
Bao nhiêu ô tội tôi, Chúa đã gánh thay rồi.
Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Jêsus.

 

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.