Tâm Linh Tôi, Yên Ninh Thay

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Tâm Linh Tôi, Yên Ninh Thay

Khi tôi được bình tịnh dường sông chảy theo đường đời,
Hoặc lắm thống bi như ba đào sôi,
Hoàn cảnh dẫu ra sao, Christ khuyên cứ nói sắt đinh:
“Linh hồn ôi, ta yên ninh thật yên ninh!”
Điệp khúc:
Tâm linh tôi, yên ninh thay!
Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

Sa-tan luôn giày đạp, đời tôi trải cơn tập rèn,
Tôi vẫn vững tâm luôn không hề quên,
Rằng Christ biết tôi đây vô phương sách để thắng hơn,
Tuôn dòng huyết cứu rỗi bởi lòng khoan nhơn.
Điệp khúc:
Tâm linh tôi, yên ninh thay!
Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

Vinh thay tư niệm nầy, thật tôi thỏa vui mực nào
Christ xóa hết, không lưu một tội nao
Nhờ Chúa đóng đinh xưa, nay tôi thoát khỏi ách ma
Linh hồn hỡi, chúc tán Chúa, chuộc mua ta!
Điệp khúc:
Tâm linh tôi, yên ninh thay!
Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

Tôi mong mau được nhìn điều lòng vẫn tin xưa rày
Khi cuốn đám mây đen trên đời nay
Kèn trổi tiếng trên không, Jêsus Christ tái lâm ngay
Linh hồn hát: “An ninh thay, bình an thay!”
Điệp khúc:
Tâm linh tôi, yên ninh thay!
Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

 

277-Tam-Linh-Toi-Yen-Ninh-Thay

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.