Ta Theo Ý Chúa Chưa?

TA THEO Ý CHÚA CHƯA?

Is Thy Heart Right With God
Tác giả:   Elisha A. Hoffman
Ðiệu & Nhịp: Bb(6/8)

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

234-Ta-Theo-Y-Chua-Chua

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.