Ánh Thái Dương Này

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Ánh Thái Dương Này

1.Tại cõi lòng nầy dương quang đương chói,
Sáng rỡ muôn màu tỏa soi;
Sự sáng đời nay không sao so sánh,
Bởi Jesus Chân Quang Thánh.

Điệp khúc: 
Ánh thái dương nầy(Ánh thái dương),
ánh vinh hạnh đầy!
(ánh vinh hạnh).
Luồng bình tịnh tươi thắm cả tâm linh đây. (cả tâm linh đây).
Lúc Jesus Christ vui mỉm miệng cười,
Lòng tôi tắm ánh dương quang ngời. 

2. Hòa khúc nhạc lòng tôi nay cao xướng,
Chúc tán Jesus Thánh Vương;
Còn khúc thần diệu tuy tôi khôn tấu,
Duy một Jesus nghe thấu.

3. Hiện cảnh mùa xuân trong tôi phơi phới,
Lúc Chúa đang gần gũi tôi;
Linh điểu bình an trong tôi đương hát,
với hoa thiên ân thơm ngát.

4. Hiện cõi lòng đầy yêu thương ,vui sướng;
kính mến, hi vọng, tán dương;
Bởi phước hiện tại tâm tôi lai láng,
Với vui tương lai tươi sáng.

Mục lục

207-Anh+Thai+Duong+Nay

Bấm vào các nối mạng dưới để:

 

 

 

 

Comments are closed.