Bây Giờ Tôi Tin

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

102-Bay-Gio-Toi-Tin

Lời nhạc:

1. Thương vì Vua tôi thân hình đẫm máu,
Con Trời nay chết thế sao?
Gẫm tấm thân tôi đáng giá con sâu,
Chúa phải dâng Thánh Thủ sao?.

Điệp Khúc:
Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết
Jêsus tuôn huyết cứu tôi;
Cảm biết Chiên Con, bửu huyết tuôn rơi,
Ác tích tôi Chúa xóa bôi.
2. Thay vì tôi Jêsus chịu ác báo,
Trên thập tự cam khổ đau;
Biển ái, non ân quá đỗi sâu cao,
Chẳng có chi sánh nổi đâu.
Điệp Khúc:
Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết
Jêsus tuôn huyết cứu tôi;
Cảm biết Chiên Con, bửu huyết tuôn rơi,
Ác tích tôi Chúa xóa bôi.
3. Đương giờ ban trưa mặt trời bỗng tối,
Che sự vinh quang Chúa ta;
Đấng Hóa Công xưa huyết phải tuôn rơi;
Bởi cớ vật Chúa tạo ra.
Điệp Khúc:
Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết
Jêsus tuôn huyết cứu tôi;
Cảm biết Chiên Con, bửu huyết tuôn rơi,
Ác tích tôi Chúa xóa bôi.
4. Tuy lệ tuôn vơi tôi nào trả nổi,
Bao nợ tình yêu Chúa tôi;
Hỡi Chúa tôi dâng, cả nhứt sinh tôi
Thảy thảy dâng Cứu Chúa thôi.
Điệp Khúc:
Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết
Jêsus tuôn huyết cứu tôi;
Cảm biết Chiên Con, bửu huyết tuôn rơi,
Ác tích tôi Chúa xóa bôi.
Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.