Thiên Đàng Chung Vui

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Ghi chú: Trong bài hát có chữ “đồng bào“, là chữ ra từ truyền thuyết “Con Rồng Cháu Tiên” là chuyện không có thật và không đúng với Lời Chúa. Đề nghị quý bạn dùng “Nay cùng nhau ta” thay cho “Nay đồng bào ta” để sử dụng bài hát. Xin quý bạn nghe lời chia sẻ về truyền thuyết này của Người Chăn Huynh Chiristian Timothy tại link sau: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11013-truyenthuyetconrongchautien?in=huynh-christian-timothy/sets/110_biengiao

072-Thien-Dang-Chung-Vui

Bấm vào các nối mạng dưới để:
•Tải xuống pdf lời và nhạc các bài thánh ca: https://www.opendrive.com/folders?NV83MzI0Mjc1X2toSW9m
•Tải xuống mp3 các bài thánh ca mới: https://www.opendrive.com/folders?NV83MzI0MTM5XzFta1FW
•Tải xuống mp3 các bài thánh ca truyền thống: https://www.opendrive.com/folders?NV83MzI0MTI0X2dBcjdu
•Tải xuống mp3 các bài thánh ca thiếu nhi: https://www.opendrive.com/folders?NV80NTI2MTA5X24zTTFE

Comments are closed.