Trung Thành Và Sẵn Sàng

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

TRUNG THÀNH VÀ SẴN SÀNG

Đừng lo buồn khi gặp khó khăn trong đời, vì Cha yêu thương luôn mở lối.
Cần trung thành, khiêm nhường giảng rao Danh Ngài.
Mão triều Chúa ban sẵn dành.
Bao khổ nạn, chẳng lo ngại, qua rồi sẽ nên mừng vui.
Luôn sẵn sàng, quyết vững vàng, trung thành giảng rao Danh Ngài.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.