Hãy Đến Với Ngài

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa
Hãy hát tôn vinh ca tụng danh Thánh
Đưa tay cao lên trong nơi đền thờ Thánh
Hãy ngợi tôn Chúa , Ngài là Vua Giê-xu.

Lời bổ sung: 

Hãy đến với Ngài
Muôn muôn người yêu Chúa
Hãy hát tôn vinh
Ca ngợi Danh Thánh
Luôn chăm thực hành
Với những điều răn Thánh
Hãy ngợi tôn Chúa
Ngài là vua của ta.

Con sống trong Ngài
Con tin cậy nơi Chúa
Xin Chúa giúp con
Sống đẹp lòng Chúa
Qua bao khó khăn
Với tất cả thử thách
Thắng mọi cám dỗ
Nhờ quyền năng của Cha.

Con mong có ngày
JESUS ngự trên mây
Chúa đón chúng con
Trở về Thiên Quốc
Mãi sống bên Ngài
Vui trong tình yêu Chúa
Thỏa lòng mong ước
Ngài là vua bình an.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.