Hãy Đến Với Ngài

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa
Hãy hát tôn vinh ca tụng danh Thánh
Đưa tay cao lên trong nơi đền thờ Thánh
Hãy ngợi khen Chúa , Ngài là Vua Giê-xu.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.