Giấu Lời Chúa Trong Lòng

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

GIẤU LỜI CHÚA TRONG LÒNG

Chúa Jesus ban cho em Lời Kinh Thánh
Khuyên em nên mau mau giấu trong lòng
Lời Chúa giúp ta xa mọi cám dỗ thế gian
Lời Cha em mãi luôn giấu trong lòng.

Chúa Jesus ban cho em Lời Kinh Thánh
Khuyên em luôn vâng theo ý Cha hoài
Cùng bước với Chúa luôn hạnh phước mãi đổ tuôn
Lời Cha luôn sáng soi lối em hoài.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.