Danh Chúa Jesus

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Bấm vào các nối mạng dưới để:

DANH CHÚA JESUS

Tìm đâu ra danh nào hơn trên thế giới này
Bằng lòng chết thế cho con người
Lời Kinh Thánh nói em biết về danh Jesus
Là Chúa giáng sinh cho người

Chỉ có Chúa Jesus chỉ có Chúa Jesus
Jesus là danh Đấng đi tìm cứu em
Chúa chết thế cho em Chúa Đấng sống hôm nay
Jesus là danh Đấng yêu cả nhân loại

Comments are closed.