Chúa Làm Lòng Em Vui Thay

CHÚA LÀM LÒNG EM VUI THAY

Nhiều khi em đang buồn thiu
Hoặc khi em đang giận ai
Thì em mau mau
Nguyện cầu với Cứu Chúa
Chúa làm lòng em vui ngay.

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.