Chúa Đang Mong Chờ

CHÚA ĐANG MONG CHỜ

Nào về ngay, về bên Chúa đang trông chờ mong đón bạn
Ngài tha thứ chúng ta, vì tình yêu thương
Về bên Chúa đang trông chờ mong đón bạn
Ngài tha thứ chúng ta sao không ăn năn
Tin Jesus ngay không nên phân vân
Vì Ngài đang đón chờ anh với tôi

Về ngay thôi, về bên Chúa đang trông chờ mong đón bạn
Ngài tha thứ chúng ta, vì tình yêu thương
Về bên Chúa đang trông chờ, mong đón bạn
Ngài tha thứ chúng ta, sao không ăn năn
Tin Jesus ngay, không nên phân vân
Vì Ngài đang đón chờ anh với tôi

Chúa luôn tự do

Đừng vơ vẩn, mau quay về khi Chúa mời
Về bên Cứu Chúa ngay, vì Ngài chờ anh
Về bên Chúa đang trông chờ mong đón bạn
Ngài tha thứ chúng ta, Ngài mong đón, đón anh về nhà.

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.