Cách Chúa Đáp Lời

CÁCH CHÚA ĐÁP LỜI

Đôi khi bạn khấn xin, Chúa đáp cho ngay liền
Có lúc ta khấn xin, Chúa muốn ta đợi chờ
Đôi khi Ngài nói không, bạn hãy tin nơi Ngài
Jesus lắng nghe ta cầu xin, chắc sẽ luôn đáp lời.

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.