Ánh Sao Trong Em

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

ÁNH SAO TRONG EM

Có ánh sao lạ lùng, rực sáng trên khung trời xanh
Có ánh sao lạ lùng, rực sáng giữa màn đêm
Có ánh sao lạ lùng, rực sáng trên khung trời xanh
Có ánh sao lạ lùng, rực sáng trong hồn em.

Vì sao long lanh, long lanh
Đưa bàn chân em đi nhanh nhanh
Vì sao long lanh, long lanh
Đã tặng nơi Cứu Chúa hạ sanh.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.