Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Adobe Photoshop PDF

1. Lạy Chúa! Qua những con đường hành trình tôi trong đời
Thật nhiều khi Chúa ôi! Cám dỗ đe dọa tôi
Một giây phút xa Ngài là trượt chân sa lầy
Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.

Điệp Khúc:
Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi
Bởi vì Chúa ôi, thế gian đầy tăm tối
Đường hoang vắng xa vời
Cần Ngài soi lối mỗi bước đi trong đời
Nguyện Chúa nắm tay tôi.

2. Lạy Chúa! Trong chốn gia đình một mình tôi theo Ngài
Thật nhiều khi Chúa ôi! Nước mắt âm thầm rơi
Nhìn lên Chúa trên trời nguyện cầu cho bao người
Chờ ngày vui sau tới cùng chung tiếng ca ngợi.

Điệp Khúc:
Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi
Bởi vì Chúa ôi, thế gian đầy tăm tối
Đường hoang vắng xa vời
Cần Ngài soi lối mỗi bước đi trong đời
Nguyện Chúa nắm tay tôi.

3. Lạy Chúa! Tôi vẫn mong rằng trọn đời được theo Ngài
Một niềm tin sắt son đứng vững trên thời gian
Mọi lôi cuốn trong đời cao bằng mây ngang trời
Chặn đường tôi đang tới tình thương Chúa soi ngời.

Điệp Khúc:
Luôn cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi
Bởi vì Chúa ôi, thế gian đầy tăm tối
Đường hoang vắng xa vời
Cần Ngài soi lối mỗi bước đi trong đời
Nguyện Chúa nắm tay tôi.


Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.