Lời Khẩn Xin

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:
LỜI KHẨN XIN
Nguyện Chúa hãy lắng nghe con cầu xin
Ngài đến an ủi tâm linh buồn đau
Đời con mang đắng cay
Lòng con vương vấn trong trần gian
Nguyện Thánh Linh Chúa sáng soi đời con
Ngài đến bôi xóa tâm linh tội ô
Làm tâm con trắng trong
Từ nay không nhuốm trong tội lỗi
Nguyện xin Cha hãy đến xóa hết nỗi ưu phiền trong tâm này
Nguyện xin Cha yêu thương ban ơn phước cho đời con
Lòng con luôn trông mong nơi Cha chở che đời con đêm ngày
Từ đáy tim con dâng lên Ngài lời khẩn xin.

Lời Chúa soi dẫn con trong đường ngay
Đời sống tươi mới khi vâng lời Cha
Lòng con vui thỏa thay được nhìn xem Jesus quyền năng
Tình Chúa sâu thẳm trong tâm hồn con
Ngài khiến con nghỉ yên trong vòng tay
Jesus yêu mến con, hằng luôn đưa dắt trên mọi lối
Lòng con nương trong tay Jesus chẳng khi nào cách xa Ngài
Jesus ơi con xin vâng theo ý Cha mà thôi
Trọn đời con luôn yêu Jesus dẫu cho trần gian thay dời
Nguyện khắc ghi ơn Cha muôn đời nào dám quên.

Người vẫn đi mãi không quay về đây
Tìm thú vui giữa thế gian hoài sao?
Rồi ngày sẽ chóng qua, đời người như cánh hoa rụng rơi
Jesus đã đến đem tin mừng vui
Này hỡi nhân thế mau tin nhận Cha
Đừng lo âu tính toan về bên chân Jesus … từ ái
Trần gian mang bao ưu tư có chi bình an hỡi người?
Tìm về ngay bên Cha yêu thương thứ tha tội anh
Jesus đang dang tay yêu thương đón anh về đây với Ngài
Hãy đến mau bên Cha nhân từ nhận cứu ân
Lòng con nương trong tay Jesus chẳng khi nào cách xa Ngài
Jesus ơi con xin vâng theo ý Cha mà thôi
Trọn đời con luôn yêu Jesus dẫu cho trần gian thay dời
Nguyện khắc ghi ơn Cha muôn đời nào dám quên

Bấm vào các nối mạng dưới để:
•Tải xuống pdf lời và nhạc các bài thánh ca: https://www.opendrive.com/folders?NV83MzI0Mjc1X2toSW9m
•Tải xuống mp3 các bài thánh ca mới: https://www.opendrive.com/folders?NV83MzI0MTM5XzFta1FW
•Tải xuống mp3 các bài thánh ca truyền thống: https://www.opendrive.com/folders?NV83MzI0MTI0X2dBcjdu
•Tải xuống mp3 các bài thánh ca thiếu nhi: https://www.opendrive.com/folders?NV80NTI2MTA5X24zTTFE

Comments are closed.