Jesus Là Nguồn Chân Lý Cho Muôn Người

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:


Anh đang gì giữa cuộc đời đầy những rối reng,
và anh khao khát gì, trong cuộc đời tìm đâu lối thoát,
và anh sẽ thấy gì, khi mãi mê đi tìm lẽ sống;
lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi.

Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an,
và anh khao khát gì, khi lòng mình còn bao lo lắng,
nào hãy đến với Jêsus: Chúa ban niềm vui mới,
và tình yêu sẽ mãi không hề phai.

(Đ.K) Hãy tin nơi Jêsus, và hãy trao phó cho Ngài:
cuộc đời của anh: trong tay Cha dẫn dắt;

Nào hãy đến với Jêsus:
Chúa ban niềm vui khỏa lấp ưu sầu; năm tháng nhọc nhằn,
bao nỗi buồn phiền: Cha sẽ lau khô: dòng nước mắt.

Nào hãy đến với Jêsus:
Chúa ban tình yêu thương không thay dời: tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội.
Vì chính Jêsus nguồn chân lý cho muôn người.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.