Chúc Tôn Vua Vinh Hiển

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Chúc Tôn Vua Vinh Hiển

Cửa đời đời, nâng cao lên
Vua vinh quang đang hiện đến!
Hỡi cửa đời đời, nâng cao lên,
Vua vinh hiển sẽ vào!
Thờ phượng Ngài, tôn vinh Giê-xu,
Vua muôn vua và Chúa các chúa!
Chúc tôn Ngài trọn lòng này, dâng vinh quang: Ha-lê-lu-gia, danh hiển vang! (2x)
Nào ta hãy hát xướng ngợi danh Giê-xu,
nào ta hãy chúc tán thờ Vua muôn thu!
Ngài đã đến thế giới chuộc mua nhân gian,
Ngài xứng đáng chúc tán bài ca khải hoàn!
Hãy vỗ tay vui reo mừng lên,
Vua chúng ta chính Giê-xu!
Hãy vỗ tay vui reo mừng lên,
Vua chúng ta chính Giê-xu!
Vì Ngài trên ngôi Vua đang trị vì!
Vì Ngài trên ngôi Vua đang trị vì!
Ngài đã phá tan Vua trần gian, quyền ma vương!
Ngài đắc thắng quyền tối tăm trong khải hoàn ca!
Mọi quyền năng, chí cao, chúc tôn, hiển vinh thuộc duy Chúa!
Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia!

Bấm vào các nối mạng dưới để:

•Tải xuống pdf lời và nhạc các bài thánh ca: https://www.opendrive.com/folders?NV83MzI0Mjc1X2toSW9m
•Tải xuống mp3 các bài thánh ca mới: https://www.opendrive.com/folders?NV83MzI0MTM5XzFta1FW
•Tải xuống mp3 các bài thánh ca truyền thống: https://www.opendrive.com/folders?NV83MzI0MTI0X2dBcjdu
•Tải xuống mp3 các bài thánh ca thiếu nhi: https://www.opendrive.com/folders?NV80NTI2MTA5X24zTTFE

Comments are closed.