Hãy Tôn Vinh Ngài

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Điệp khúc:

Hãy tôn vinh Ngài
Hãy tôn vinh Ngài
Hãy tôn vinh Ngài
Hồn ta hỡi, hãy ca ngợi Giê-hô-va!

1. Luôn luôn ta không quên,
Luôn luôn ta không quên,
không quên biết bao ân huệ của Ngài! (x2)

2. Chính Chúa tha thứ hết tất cả gian ác cũ
Chúa chữa cho ta bệnh tật lui xa! (x2)

3. Chúa cứu nếp sống ta thoát khỏi chỗ hư nát
Đăng quang ta với sự nhân từ Ngài (x2)

4. Bầu trời mênh mông cao bao la trên cả đất
như ơn Chúa đối kẻ kính yêu Cha. (x2)

5. Tôn vinh Giê-hô-va, tôn vinh Giê-hô-va!
Tôn vinh Cứu Chúa hỡi linh hồn ta! (x)2

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.