Giê-hô-va Shama

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Lạy Chúa, lạy Chúa tôi Giê-hô-va Shama,
Danh Ngài luôn ở cùng tôi,
Danh Chúa Giê-hô-va Shama,
Lòng mến yêu Ngài thiết tha,
lòng luôn vui mừng có Ngài,
khi Chúa đi cùng tôi chẳng thiếu chi Ngài hằng luôn ở bên.

Điệp khúc:

Có Ngài là có thiên đàng,
có Ngài là có tất cả
Ôi! Sao tôi yêu thiết tha Ngài mãi

Có Ngài là có thiên đàng,
hỡi Cha ngự giữa chúng con.
Shama Đức Chúa Trời hằng bên.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

 

Comments are closed.