Dâng Chúa Lời Ngợi Ca

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Dâng lên Chúa lời ngợi ca 
Chúa hỡi tất cả linh hồn con 
Thiết tha yêu Ngài, thiết tha dâng Ngài 
Bởi chẳng có ai tuyệt như Cha yêu 

Lòng an nghỉ gần bên Chúa 
Sức mới Chúa ban linh hồn con 
Với cả tấm lòng suốt cả cuộc đời 
Không bao giờ ngừng tôn vinh Cha 

Vang lên bài ca tôn ngợi Cha hỡi muôn loài 
Oai nghi quyền năng và vinh hiển thay Jesus 
Non cao đại dương kia như muốn chúc tôn Ngài 
Halleluja Ca tôn Chúa 

Tôn vinh Jesus Chúa tạo hóa Đấng cứu chuộc 
Con luôn ngợi tôn tình yêu Chúa sâu rộng thay 
Không chi làm con vui mừng hơn hứa ngôn Ngài cho con

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.