Cảm Ơn Chúa Jesus

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

CẢM ƠN CHÚA JESUS

Nhạc Thánh nước ngoài
Lời việt: Tiến Nguyễn
Trình bày: Ny Ny
Record, mix&master: Red studio

Chúa, cảm tạ ơn Chúa
Tình Chúa ủi an đời sống này
Ân điển lớn thay chẳng có chi sánh bằng
Con sẽ trọn đời theo Cha
Sóng gió vây quanh, biển đời đen tối
Và đôi lúc con đã chối Cha Jesus
Chịu đau đớn huyết Chúa tẩy thanh chính con trên thập giá
Chúa tái sanh cuộc đời con, sống vui

Điệp Khúc:

Chúa hỡi! Con sống đây
Chẳng phải sống với cho riêng mình con
Đời này chỉ có Cha Nguyện dâng tất cả theo Cha nhân từ
Lòng này mãi yêu Cha
Cảm tạ Chúa Jesus
Ngài ban cho chính con đây tràn đầy tình yêu

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.