Bữa Tiệc Cuối

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:
Không Lời
Có Lời
Ghi chú: Trong bài hát có chữ “kiếp” chúng ta không nên sử dụng vì chữ này xuất phát từ Phật Giáo, không đúng với Thánh Kinh, chúng ta cùng nhau lắng nghe bài chia sẻ tại link sau của Người Chăn để hiểu thêm về điều này: http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=42

 Bấm vào các nối mạng dưới để:

 

 

Comments are closed.