Bàn Chân Người Truyền Đạo

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

 

Bàn Chân Người Truyền Đạo

Có những bàn chân rất âm thầm
đi trong đêm khuya, đi trong bão giông,
đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng,
đi trong mịt mù chông gai nước mắt.


Có những bàn chân đi khắp miền xa
biền biệt tha phương biết đâu là nhà.
Ôi bàn chân người truyền đạo,
Ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao


Bàn chân ấy đi đến từng người,
bàn chân đi xây dựng cuộc đời,
bàn chân đi chia sớt yêu thương đẹp ngời.


Bàn chân loan tin Chúa vào đời,
Đấng hy sinh cam chết vì người,
bàn chân đi rao truyền tin vui.


Có những bàn chân rất khiêm nhường,
hy sinh riêng tư đi reo mến thương.
Một đời vì Chúa không nao,
phục vụ không kể gian lao,
bàn chân ấy cao đẹp biết bao.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.