Giây Phút Ngợi Ca

(Thánh Ca Việt Nam – Bài 796)

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

1. Giờ đây giây phút này, con ngước mắt lên cao,
dâng Chúa khúc hoan ca ngợi khen danh Chúa.
Giờ đây trong cảnh này, con ngước mắt lên cao,
xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con.
Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ.
Ḷòng yêu kính dâng lên Ngài;
Nguyện dâng lên Cha kính yêu, Jêsus nhân từ.
2. Dù đau thương ngất đầy, con ngước mắt lên cao,
dâng Chúa khúc bi ai ḷòng con tan vỡ.
Giờ ly tan cách biệt, con ngước mắt lên cao,
xin Chúa nắm tay con, đưa đường con.
Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ.
Ḷòng yêu kính dâng lên Ngài;
Nguyện dâng lên Cha kính yêu, Jêsus nhân từ.
3. Lạy Jêsus ái từ, con ngước mắt lên cao,
dâng tiếng hát suy tôn tựa hương thơm ngát.
Vượt qua muôn cảnh đời, tay Chúa dắt đưa con,
cho đến lúc an vui bên cạnh Cha.
Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ.
Ḷòng yêu kính dâng lên Ngài;
Nguyện dâng lên Cha kính yêu, Jêsus nhân từ.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.