Ta Bước Lên Si-ôn

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

22-Ta+Buoc+Len+Sion

Ta Bước Lên Si-ôn

1. Yêu Chúa ta họp tại đây
Ai nấy lộ vẻ vui thay
Cùng nhau ta hát thánh ca nhịp nhàng
Cùng nhau tâu khúc thánh ca dịu dàng
Hồi ta đương nhóm dưới Ngai
Nhóm chung quanh Đấng quyền oai.

Điệp Khúc:

Ta bước lên Si-ôn hè
Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ
Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước
Tới thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.

2. Bao kẻ không chịu tụng ca
Do chẳng nhận biết Chúa Cha
Nhưng ta con cái của Vua trên trời
Thật con yêu quý của Vua muôn đời
Thuật ơn vui vẻ khắp nơi
Chứng ơn vui vẻ nào thôi.

3. Muôn phước Thiên Thượng ngọt ngon
Lưu xuống từ núi Si-ôn
Hiện ta vui hưởng trước khi qua đời
Hiện ta vui hưởng trước khi lên trời
Đường tinh kim tuy chưa lên
Dẫu chưa lên cõi thượng Thiên.

4. Nay hãy ca tụng không thôi
Đôi mắt lụy dứt tuôn rơi
Ta mau qua xứ Em-ma-nu-ên
Cùng nhau qua xứ Em-ma-nu-ên
Đồng lên thiên quốc hiển vinh
Đến nơi thiên quốc đẹp xinh.

 

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.