Ta Vẫn Chờ Con

 TA VẪN CHỜ CON
Theo điệu nhạc: Qua Cơn Mê – Sáng Tác: Trịnh Lâm Ngân
Lời Thánh Ca: Thuỳ Linh

Này con thơ Ta ơi
xa cuộc đời lạc lầm
quay trở về bên Ta.
Ngày đó Ta vẫn chờ
con từng ngày từng giờ
cho dù rằng con quên.

Này con ơi hãy mau
đến ngay bên Jesus
vỡ lòng mình nơi Cha.
Ta sẽ tha tội tình
sẽ yêu con từng ngày
sẽ yêu con từng giờ.

Này con ơi cớ sao, mãi mê..
Dù bao tháng năm Ta luôn vẫn chờ
Đừng say thế gian hãy mau trở về,
và Ta sẽ luôn ở cùng bên con.

Rồi khi con quên Ta
quay về lại đường mình
xa rời vòng tay Ta
Rồi bước con lạc lầm
vui cuộc đời bạt ngàn
mơ cuộc đời cao sang.

Nào hay Ta đớn đau
xót thương thay cho con
sao lạc lầm đau thương.
Khi đó Ta vẫn chờ
vẫn yêu thương đầy tràn
vẫn đem con trở về..

Này con ơi cớ sao, mãi mê..
Dù bao tháng năm Ta luôn vẫn chờ.
Đừng say thế gian hãy mau trở về
Cùng vui hưởng nơi Thiên Đàng Ta ban.

Rồi khi con quên Ta
quay về lại đường mình
xa rời vòng tay Ta

Rồi bước con lạc lầm
vui cuộc đời bạt ngàn
mơ cuộc đời cao sang.

Nào hay Ta đớn đau
xót thương thay cho con
sao lạc lầm đau thương.
Khi đó Ta vẫn chờ
vẫn yêu thương đầy tràn
vẫn đem con trở về..
Khi đó Ta vẫn chờ
vẫn yêu thương đầy tràn
vẫn đem.. con trở về..

Comments are closed.