Ta Đã Chọn Con

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Ta đã chọn con từ trước buổi sáng thế,
Ta đã gọi con tử thuở ban đầu.
Ta kiếm tìm con ở nơi dương gian,
Ta đã lập con và sai con đi…

Ở giữa trần gian đầy bao thương đau,
Vì thế gian chìm sâu tội lỗi thuở ban đầu.
Sai con tìm cứu người đang chơi vơi,
Cô đơn lạc lõng giữa nơi bể đời.

Dầu thế gian thù ghét,
Dầu thế gian cười chê.
Vì cớ Ta chịu khổ,
Phần thưởng Ta dành ban.

Họ ghét Ta vô cớ,
Họ giết Ta trên thập tự xưa.
Tôi tớ chẳng lớn hơn chủ mình,
Hãy cứ vững tin nơi Ta.
Dù có hoạn nạn trong thế gian,
Nhưng Ta đã thắng thế gian rồi.

Người nào ra đi bằng nước mắt,
Sẽ gặt hái niềm vui.
Người nào ra đi bằng đầu gối,
Sẽ chiến thắng trong vinh quang.

Có chiến thắng nào thiếu đổ máu?
Có vinh quang nào thiếu thương đau?
Hãy đi khắp muôn nơi,
Sẻ chia tình yêu Chúa cho người.

Ngày kia Jesus trở lại,
Ngự xuống uy nghi trên từng mây.
Trời đất sẽ tiêu tan,
Lời Ta phán mãi vang dội.

Ta đã gọi con dù con không ra chi,
Ta đã chọn con để làm việc thiên đàng.
Ta đã gọi con dù đi nơi đâu,
Mang trong lòng con tình yêu ban đầu…

Dẫu phải lìa xa mẹ cha, anh em,
Rủ bỏ đàng sau mọi ước muốn con người.
Ai đã vì Ta lìa xa nhân gian,
Không chỉ đời nay, đời sau mãi vẫn còn.

Hãy báo cho trần thế,
Rằng nước Cha gần kề.
Hãy ăn năn tội lỗi,
Chạy đến chân Ngài mau.
Tìm Jesus chân lý,
Sự sống, lẽ thật và tình yêu.

Vì nếu chưa nghe nói về Ngài,
Làm sao biết để mà tin?
Không có người nào đi giảng rao,
Thì nghe Cứu Chúa bằng cách nào?
Bàn chân ai đi ra rao giảng,
Luôn đẹp đẽ dường bao?
Người nào đem ai về với Chúa,
Sẽ chiếu sáng như sao mai.

Hãy cứu vớt người khỏi ngục tối,
Hãy cứu giúp người thoát ma vương.
Hãy đi khắp quê hương,
Ngài dang tay mong đón chờ người.
Và khi Jesus trở lại,
Ngài phán: tôi tớ Ta tận trung.
Bằng nước mắt lau khô,
Hãy mau bước vô thiên đàng.

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.