Sứ Mạng

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Lời bài hát: Sứ mạng (사명)

– Sáng tác: Kwon Heui Yi
– Lời Việt: Duy Thuần

Đường nhân gian Chúa đi một mình chông gai!
Hãy để con đi cùng Ngài
Dẫu máu rơi hay khi lệ tràn trên mi
Thì con xin bước theo một mình Cha

Dù non cao con không ngại gì gian lao
Dù đại dương thẳm sâu con không sợ gì gian nguy
Quyết dấn thân ra đi phục vụ tha nhân
vì tình yêu những linh hồn hư vong

Lạy Cha yêu! Xin Cha biệt phái chính con
Nguyện theo Cha con đường phía trước
Con bằng lòng dâng hiến từ bỏ chính mình
Xin Chúa tiếp nhận đời con

……………….

Dù non cao con không ngại gì gian lao
Dù đại dương thẳm sâu con không sợ gì gian nguy
Quyết dấn thân ra đi phục vụ tha nhân
vì tình yêu những linh hồn hư vong

Lạy Cha yêu! Xin Cha biệt phái chính con
Nguyện theo Cha con đường phía trước
Con bằng lòng dâng hiến từ bỏ chính mình
Xin Chúa tiếp nhận đời con

Dù nhân gian khinh chê thù ghét con đây
Tình yêu con không hề thay đổi
Với năng quyền thập giá tình yêu cứu chuộc
Con quyết theo hầu việc Cha

Ngài vì con hi sinh từ bỏ chính mình
Tình yêu Cha biển trời ví sánh
Xin hãy dùng đời sống của con cho Ngài
Con mãi yêu Ngài Cha ơi!

Bấm vào các nối mạng dưới để:

Comments are closed.