Thần Linh Của Chúa

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây.
Thần linh của Chúa, đang ở nơi này.
Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu.
Lạy Chúa, xin hãy chạm đến chính tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa, 
Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm tươi mát tâm linh đang mòn mỏi, 
Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao. 

Thần linh của Chúa, hiện diện nơi đây, 
Thần linh của Chúa, đang ở nơi này.
Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kiêu cầu. 
Lạy Chúa xin hãy chạm đến chính tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa.
Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm tươi mát tâm linh đang mòn mỏi, 
Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao. 

(Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đang hiện diện ở đây, cảm ơn Thánh Linh vì Ngài đến giữa vòng chúng con, Ngài nhìn thấy tấm lòng khao khát của chúng con, lạy Chúa cầu xin Chúa Ngài đến đụng chạm lòng của chúng con ngay giờ này, chúng con tin rằng Ngài đã nghe lời cầu nguyện của chúng con) 

Thần linh của Chúa, hiện diện nơi đây, Thần linh của Chúa ……………. lòng đang khát khao, lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao. Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm tươi mát tâm linh đang mòn mỗi, lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài, làm đã khát tấm lòng đang khát khao. 

Thần linh của Chúa, hiện diện nơi đây, Thần linh của Chúa, đang ở nơi này, Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu, ( x2 ) 

Thần linh của Chúa (Thần linh của Chúa), hiện diện nơi đây (hiện diện nơi đây), Thần linh của Chúa (Thần linh của Chúa), đang ở nơi này, Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu…….. (x2) Đọc Tiếp →

6,227 views

Dâng Chúa Lời Ngợi Ca

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Dâng lên Chúa lời ngợi ca 
Chúa hỡi tất cả linh hồn con 
Thiết tha yêu Ngài, thiết tha dâng Ngài 
Bởi chẳng có ai tuyệt như Cha yêu 

Lòng an nghỉ gần bên Chúa 
Sức mới Chúa ban linh hồn con 
Với cả tấm lòng suốt cả cuộc đời 
Không bao giờ ngừng tôn vinh Cha 

Vang lên bài ca tôn ngợi Cha hỡi muôn loài 
Oai nghi quyền năng và vinh hiển thay Jesus 
Non cao đại dương kia như muốn chúc tôn Ngài 
Halleluja Ca tôn Chúa 

Tôn vinh Jesus Chúa tạo hóa Đấng cứu chuộc 
Con luôn ngợi tôn tình yêu Chúa sâu rộng thay 
Không chi làm con vui mừng hơn hứa ngôn Ngài cho con Đọc Tiếp →

4,294 views