Tiệc Thánh

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Ghi chú: Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết thay tội lỗi cho loài người. Nhưng trong bài hát có câu “Rằng Chúa chết thay vì chúng sinh” là không đúng với Thánh Kinh, do từ “chúng sinh” có nghĩa là bao gồm tất cả các linh hồn sống như con người và loài vật. Chính vì thế, chúng tôi đề nghị sửa từ “chúng sinh” thành “thế nhân” để không chống nghịch Lời Chúa.

TiecThanh Đọc Tiếp →

5,295 views