Hát Như Đa-vít

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

Ghi chú: Đề nghị đổi “ngợi khen Chúa” thành “tôn vinh Chúa” hoặc “ca tôn Chúa” vì:

“Ngợi = đề cao; Khen = đánh giá tốt; Ngợi khen/khen ngợi = đánh giá là tốt nên đề cao.
Tôn = đề cao; Vinh = vẻ vang; Tôn vinh = tôn cao sự vẻ vang”

Thường là bậc trên ngợi khen bậc dưới chứ bậc dưới không thể ngợi khen bậc trên. Vì thế, chúng ta nên dùng “tôn vinh Chúa” thay cho “ngợi khen Chúa.”

Huỳnh Christian Timothy

107-Hat+Nhu+Da-vit+Xua Đọc Tiếp →

3,814 views

Lời Tạ Ơn Chúa

Bấm vào nút “play” ► để nghe bài hát:

1.Lớn tiếng hân hoan, ngợi tôn danh Jêsus muôn đời
Phước lớn Chúa ban, ơn rộng sâu hơn biển khơi
Nhớ mãi không quên, hằng ngày nhờ ơn Chúa dắt dìu
Dẫn đưa đàn chiên trong tình yêu lớn vô biên

[ĐK:]
Lời tạ ơn con xin dâng lên, chung hòa tiếng ca luôn Hallelujah
Với lòng biết ơn luôn Hallelujah, con thành tâm dâng Chúa
Lời ngợi tôn vang trong không gian, suốt đời ngát hương luôn Hallelujah
Tôn thờ Danh Chúa suốt cuộc đời

2.Suốt tháng năm qua nhờ Cha chăm sóc bằng ân cần
Đáp ứng cho con khi cầu nhủ hay ốm đau
Chúa đứng bên con, thật lòng bình an không ngã lòng
Vững tâm nhờ Cha, đêm ngày luôn thấy an vui

3.Chúa kính yêu ơi, làm sao con đủ lời ca ngợi
Trước những ơn sâu phô bày ra cho chúng con
Quyết bước theo Cha hằng ngày truyền rao danh Jêsus
Dẫn đưa trần gian quay về bên Chúa yêu thương

Đọc Tiếp →

1,859 views

An Bình Cho Jerusalem và Việt Nam

Cầu xin an ninh đến với Giê-ru-sa-lem
Cầu xin an ninh đến với Giê-ru-sa-lem
Cầu xin an ninh đến với Giê-ru-sa-lem
An bình ôi an bình Giê-ru-sa-lem
Giê-ru-sa-lem
Giê-ru-sa-lem
Bình an, bình an
An bình, ôi an bình Giê-ru-sa-lem 

Cầu xin an ninh đến với quê hương Việt nam
Cầu xin an ninh khắp Bắc Trung Nam Chúa tuôn tràn
Cầu xin ơn Cha xuống phước cho muôn dân lầm than
Chúa ôi khắp nước Nam khao khát danh Ngài
Việt Nam bình an
Việt Nam mừng vui
Tình yêu tràn dâng
Thánh Linh ôi xin Ngài rộng mở thiên đàng Đọc Tiếp →

7,927 views